ElipSystem

Nhận xét sản phẩm này

MÃ SẢN PHẨM: ElipSystem

Tình trạng: Còn hàng

Xem nhanh

Một hệ thống hoàn chỉnh về loại bỏ lông điện vĩnh viễn Thiết bị này cung cấp 5 loại bỏ lông điện, có thể được lựa chọn theo các loại lông khác nhau và mức độ nhạy cảm: Nhiệt huyết, Đèn flash, Điện phân, Blend HF, Blend GV

Only 10 left

0,00 ₫